Pružiny jsou víc složite než myslíme a dělí se na mnoho druhů

Je pár žánrů pružin. Samozřejmě nejvic znamým týpem, a pro většinu z nás jediným spojením se slovem pružina, jsou pružiny tlačné. Avšak pružiny jsou víc složite než myslíme a dělí se na hodně druhů.

Malo znaným žánrem per jsou pružiny kuželové. Jsou velice podobné k pružin tlačných, ale jsou ve podobě kuželu. Pera kuželového tvaru jsou dělané šroubovitě vinutými dráty. Menší týp takových per nejčastějí je navíjený za studena. Větší rozměry pružin kuželových vyrabí se za tepla, protože jsou one vysoce vysilované.

Tažné pružiny

Autor: Karsten Seiferlin
Źródło: http://www.flickr.com

Pružiny kuželové mají několik zvláštních atributů. Přede vším jsou náležité pro malé a střední zatěžovací síly. Mají nelineární, a to znamena progresivní, pracovní charakteristiku a rovněž relativně nízkou tuhost. Jejích montáž a demontáž je lehký, a jejích výrobní náklady jsou nízké.

Pružiny kuželové využíva se, kdy prostor, ve kterým mají zůstat užíté je nevelký. Jejích použití je rozsáhlé. Rozmanité odvětví používají pružin kuželových. Prvním přikládem může být užíti v elektronice, myslime tady o perách, které můžete nalezt na příklád v dálkových ovladačích televizoru, fotoaparátéch a v každým jíným předmětě, který potřebuje baterii k kvalitnímu pracovaní.

Druhým příkládem použíti jsou tlumicí zařízení, které můžeme najít ve všeljakého druhů komunikačních prostředcích, též v náších vozéch. Díky ním výhoda cestovaní stojí na výsokým urovní.

Též v průmysle čalounickým se užíva per kuželových. Dnes není to už tak popularní, ale dřiv většina křesel, posteli a jíných pochovek měla vevnitř pružiny . Obvykle byly to pružiny kuželové. Jíným pozoruhodným předmětem, který používa pružiny kuželové je metlička. Každý dobrý kuchař, dokonce i samouk, potřebuje mít takový předmět v své kuchyní. Pečení cukrovích bylo by nemožne, kdyby ne takové nádobí.

Pokud mnohokrát sportujete jsme jístý, že znáte pera kuželové. Mnohokrát jsou one využívané pří kolových sedlách. Jejích rolou je amortizace otřesů.

Pera kuželové stejně jako ostatní druhy per mají významné role. Díky ním mašiny mohou vůbec fungovat.

Pokud budete kupovat pružiny kuželové pamatujte o několika pravidlách. První pravidlo mluví, že musíte znát rozměr pera, které chcete koupit. Velice vyznamný je také materiál z kterého pružina je udělaná. Pokud budete nakupovat pružiny v perarně to uvidite, že přibraní skvělé pružiny není jednoduché.