Různobarevné prostory ne pouze v místnostech našeho domova

Hodně krát máme na mysli cosi učinIT, ale pak na to zapomínáme a neučiníme. Pokud si přejeme odstranit jakýsi odpadek do koše, určitě ho vyhodíme pokud koš uzříme.

Pokud koš nebude po ruce nebo nebude někde v naši bezprostřednosti, odpadek buď zapomene vyhodit, nebo naopak ho vyhodíme tam, kde se vyhazovat nemá. /

Často cosi neučiníme, protože si něčeho nevšimneme či o daném předmětu nic nevíme. Všemožné předměty nám smí dát na paměť vlastní původní potřeby. Třeba takové kontejnery na odpad určitě budou mnohem pěknější když budou zbarvené – číst dál jestliže též bude vlastnit větší rozsah, určitě ho nepřehlídneme a odpadek odstraníme dříve do takového kontejneru než do přírody. Kontejnery na odpad se už vyrábějí ve velkém počtu. Lidi přibývá a odpadků rovněž. Pokud bychom si zhotovovali kontejner domů, smíme ho namalovat oblíbenou barvou a tak poznat, jaký kontejner se na co bude používat. /
osouseč

Autor: Zucker Kommunikation
Źródło: http://www.flickr.com
boudy pro telata

Autor: Florian Kreitmair
Źródło: http://www.flickr.com
Mnohdy když budujeme dům, uvažujeme, jakou barvou či jakovým způsobem ho uděláme. jestliže máme doma hospodářství, smíme koupit boudy pro telata. Pokud nevlastníme dostatek místa na pastvě pro všechen dobytek, takovéto boudy jsou přímo pro nás. Boudy pro telata se prodávají v tvrdé sestavení i s ohradou. Bez obtíží se do ní vleze potrava a voda. Při nehezkém počasí se tele vždy smí ukrýt do boudy. Vyrábějí se jak malé tak i větší.
www.kingspanenviro.com/

Źródło: www.kingspanenviro.com/

Do větší boudy se vejde více zvířat. Smíme ale vybrat boudu pouze pro jedno zvíře. /

Není nezbytné činit věci dva krát. Pokud si precizně vybavíme, jak by co se mělo jevit, vše bude lepší.