Zkrutné pružiny se produkuje mnoho

Zkrutné pero je šroubovitou válcovou pružinou, které má nejméně jeden a půl činného závitu. Je kvalifikovaná brát vnější energie působící v jejích rovinách vertikalních k ose vinutí účinkující točivý okamžik ve smyslu smotávaní nebo rozvinování. Tyč je při činnosti zkrutné pružiny namáhán na ohyb.

Zkrutné pružiny

Autor: tony_duell
Źródło: http://www.flickr.com

Zkrutné pružiny vinuté se nejčastěji použiva jako nával aretační závlačky uzavírajicí zpětný průběh. Zkrutných per uživáme na přiklád v ručních brzdách aut. Zkrutné pružiny použivají se široce k uvolňování rotační energie nebo k uchovávaní nátlaku na krátkou dálku.

V pružině musí být zajištěný dostačujicí prostor, aby pero výborně pracovalo. Zkrutné pružiny měly by být upotřebované ve směru, ve kterém jsou vinuty závity. Většina per zkrutných má běžné zakončení, ale není to pravidlo. Pružinarny produkují pružiny podle nároku kupujicího podle dodaných velikosti, nákresů nebo vzorků. Zkrutné pera jsou využíváne v mnoha oborů.

Zkrutné pružiny vyrábí zkrutné pružiny) čili též torzní pružiny akumulují mechanickou silu v moment síly, který je rovně úměrný zkrutu. Zkrutné pera se produkuje hlavně z kovových či pryžových drátů, pásů nebo tyčí, zkrutné pružiny pro jemnější užití se produkuje z materiálů jako je například hedvábí, skelná nebo křemenná vlákna.

Zkrutné pružiny se vyrábějí ve dvou základních uskutečnnění a to buď s přiléhavými závity eventualně s vůlí v rozpětí závitů. Pro nehybný pera se preferenčně upotřebují pružiny se závity přiléhavými. U těchto pružin avšak vznika při výrobní chodě k vzájemnému mnutí mezi závity, což může vyvolat zhoršení trvanlivosti pera. Mimo to přiléhající závity zpravidla brání perfektnímu okuličkování pera. Proto jsou pro opakujicí se zatížení užíváne pružiny vinuté s vůlí mezi závity.

Tento žánr per je uživaný v rozmanitých věcích. Jsou to třeba všeho žánrů dopravní prostředky, mašiny a stroje. Pružiny zkrutné najdeme rovněž na přiklád u garážových vrat, kde plni podstatnou role. Zajímavé je to, že uživa se jejích také v kuchyní, myslíme tady o perach, kterými můžeme uzavřet speciální druh sklenic.

Využití zkrutných per, identicky jako využití per vůbec, je časté a můžeme zaručit, že málem každá věc, kterou použivaté má něco společného s pružinámi.