Vlastností zkrutné pružiny je fakt, že mají většinou nejméně jeden a půl činného závitu.

Pera můžeme rozčlenit na pár týpů. Každý týp má trochu jiný tvar. Také jejích úkole jsou rozmanité. Nejvíc známy žánr per to určitě pera tláčné, které jsou používané v rozmanitých oblastech průmyslu. Trošku meně známym týpem pružin jsou pružiny tážné, které nejčastějí najdeme v dveřech nebo oknech. Třetím velice důležitým týpem per jsou zkrutné pružiny.

Continue reading

Druhy pružin.

Existuje nejméně několik žanrů per. Jejich výroba je opravdu komplikovaným procesem. Jistě nejdůležitější je počátek produkcí pružin. Postupem, který má vliv na celou výrobu per, je formování. Proto je to tak podstatné. To jak vypada pružina má také vliv na její vlastnosti a je to avšak nejvýznamnější.

Continue reading